[logo]
Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji do I klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/17
Podręcznik dla kandydata
Podręcznik dla kandydata
Oświadczenie
Załącznik nr 1 do Zgłoszenia Rekrutacyjnego do gimnazjum obwodowego